Bakkerij Koekkoek

Stichting koekkoek

Bakkerij KoekKoek is een initiatief van Stichting KoekKoek, met drie bestuursleden: Jurgen Weijers (voorzitter), Maarten Bruinsma (penningmeester) en Wiebe Slierendregt (secretaris).

Werken bij bakkerij koekkoek

Missie

Ons doel is om jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt vanwege een psychiatrische kwetsbaarheid, te ondersteunen in hun ontwikkeling en daarmee de kans te vergroten op een betekenisvolle plek in een inclusieve maatschappij. We richten ons op jongeren tussen de 16 en 27 jaar, maar mits het past zijn we flexibel met de leeftijdsgrenzen.

Stichting Koekkoek
Stichting Koekkoek
Bakkerij Koekkoek

Strategie

Middels de inzet van ervaringsdeskundigheid en begeleidingsgesprekken focussen wij ons op wat iemand wél kan. In de banketbakkerij werken we samen met de jongeren aan vak- en arbeidsvaardigheden, we onderzoeken samen hun talenten en brengen ze in beeld. Eventuele uitdagingen en beperkingen bieden leerzame momenten en we helpen hen om hier op een constructieve manier mee om te gaan en om dit te vertalen naar een toekomstige opleiding of werkplek.

De werkzaamheden in de bakkerij en het gebak dat hier uit voort komt bieden een middel, maar zijn niet het uitgangspunt; de jongere en zijn/haar ontwikkeling blijft centraal staan.

Door de structuur en de werkzaamheden leren jongeren arbeidsvaardigheden die gegeneraliseerd kunnen worden naar andere werkvelden.

Door de jongeren eigen verantwoordelijkheden te geven – passend bij hun mogelijkheden – groeit het gevoel van eigenwaarde en kan beweging in het proces bewerkstelligd worden. Het uiteindelijke doel is dat de jongere steviger in zijn/haar schoenen staat, met een positief toekomstbeeld en verbeterde kansen op de arbeidsmarkt, waardoor hij/zij minder of niet meer afhankelijk is van een uitkering.

Werken bij bakkerij koekkoek

Visie

Bakkerij Koekoek is onderscheidend omdat zij uit gaat van de kracht van de jongeren en niet de beperking, met een ervaringsdeskundige als rolmodel. Met dat uitgangspunt worden zij gelijkwaardig deelgenoot van het arbeidsproces van de bakkerij. Het leveren van een kwalitatief product aan de klant is – naast persoonlijke ontwikkeling – het gemeenschappelijke doel en elke jongere zal zodoende een, ieder op zijn eigen niveau, essentiële positie in het proces hebben en deel uitmaken van een team.

Bakkerij Koekkoek is een kleinschalige sociale onderneming waar aandacht is voor duurzaamheid. Dit is niet alleen terug te zien in de gekozen ingrediënten, maar bijvoorbeeld ook in het scheiden van afval, het zo min mogelijk gebruiken van plastic en zorgvuldig gekozen restverwerking. Wij vinden het belangrijk om de jongeren hier in mee te nemen, zodat ook zij zich bewust worden van de waarde van een duurzame voedselketen.

Stichting Koekkoek
Ga naar de inhoud